www.ole-hansen.dk [Jeg ser på stilladser]


Udvalgte stilladstyper:

[postfunktionelt stillads]

[transportabelt stillads]

[overdækket stillads]

[basalt stillads]

[hardcore stillads]

[mig & mit stillads]

+ se presseomtale

Det minimale stillads

Har som det basale stillads et strengt formsprog. Men hvor det basale stillads dækker hele facaden, er det minimale stillads barberet ned til kun få linier - ofte kun en enklet.

Der er god plads omkring det minimale stillads (t.h.), således at bygningens unikke mønster stadig kan nydes.

Samtidig har den enkle linie i stilladset et meget fint samspil med skorstenens linie.

Bemærk endelig, hvorledes man lader en lille aflægger af stilladset flugte med den skrå tagkam.

Det er sjældent man ser et så stringent formsprog i stilladser - samtdig med at der er harmoni med den oprindelige facade.

 

minimalt stillads ved varmeværk

 

minimalt stillads ved kirke

Til venstre et mere ordinært, minimalt stillads. I lighed med eksemplet ovenfor, spejler dette stillads' linie den himmel- stræbende linie i den bagved liggende arkitektur.

Her er ikke tale om en skorsten, men derimod et kirketårn. Vi kan således vælge at se stilladsets asketiske enkelhed som en allegori på den lutheranske forsagelse af den timelige verdens tant og fjas.

Der kan også være den mere prosaiske forklaring, at statskirken ikke har for mange penge at rutte med og derfor kun reparerer det allermest nødvendige.

Det gode ved det minimale stillads er, at den skrabede form åbner for en udtalt mangfoldighed af overvejelser hos beskueren.[retur til forsiden]

Siden er opstillet af: www.ole-hansen.dk